Program för Våren 2018

 

Månadsmöten;
Vi som kan träffas 18.00 för mingel. Ordinarie möte börjar med fika 18.30
Höstens program har kommit via mail från Torbjörn.
Finns några programpunkter, som kvarstår att ta upp till diskussion på upptaktsmötet den 13 aug i Lockö kvarn.
Programmet kommer att läggas in här, så snart jag får en användbar kopia.
/HåkanA programgruppen

Allmänt


Mingel och fika mellan 18 och 19, ordinarie möte börjar 19:00.

Under hela året förekommer månadstävling (utan närvaroplikt). Varannan gång påsikt, varannan gång digitalt.


Detta ingår i fikaansvaret: Införskaffande av kaffe, tepåsar, bitsocker och tilltugg (bröd, smör och pålägg eller dylikt). Kaffekokning, diskning och städning efter mötet. Lokalen ska återställas till ursprungligt skick (inkl. dammsugning av möteslokalen). Uppsättning och återställning av stativ för tävlingsbilder.

OBS! Om du inte kan komma den dag du har fikaansvar – byt med någon annan på listan.