Program för Hösten 2021

Vi älskar föreningslivet, där människor möts över ett intresse eller en idé. En förening är skaparkraft, engagemang och demokrati på riktigt.

Progammet för våren 2022 (rubriken ovan säger 2021, kommer att ändras)

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

MEDLEMSBLAD