Program för Våren 2021

 

HYSSNA F O T OK L U B B
P   R   O   G   R   A   M  VÅREN 2021

1.
Säsongsavslut 10 maj. Påminnelse skickas ut till medlemmar. 
Skall innehålla tydliga informationer om gällande restriktioner och 
information enligt nedan. Om väder och restriktioner förändras kan 
mötet ställas in med kort varsel. Så mycket som möjligt av mötet 
skall ske utomhus. Klubben bjuder på grillad korv med bröd och 
dryck. Var och en tar med sin egen kaffefika. Om vi måste gå inom-
hus, skall lokalen vara möblerad enl restriktionerna. 
2.
Vårens program: Förslaget skall ses som en information för att 
kunna reservera mötesdagarna i din almanacka. Beslut om att ge-
nomföra/ställa in mötet kommer inför varje möte, inkl mer informa-
tion om mötets program. Följande datum är aktuella idag: 
11 jan, 1 feb, 1 mars,12 april samt 10 maj
3.
Tävlingar, internt och externa: Samtliga vårens interna tävlingar 
blir digitala och kommer att genomföras. Första och andra plats 
pristagarna tar sedan fram en utskriven påsiktsbild att skicka till 
juryn för att utse årets fotograf. På det viset kan vi ju fullfölja årets 
fotograf i påsikt som tidigare år. Mer information om hur kommer 
senare. Ingemar kommer att skicka ut information via mail och 
hemsidan om interna/ externa tävlingar. 
 
4.
Klubben vill Uppmuntra medlemmarna till spontana aktiviteter 
med kameran i hand. Skicka ut inbjudan till spontana utflykter kan 
naturligtvis även göras av enskilda medlemmar. Håkan hjälper 
gärna till med att distribuera omgående via hemsidan och mail till 
”alla”.
Väl mött!
Programgruppen / Styrelsen
      Hyssna Fotoklubb

Styrelsen 2020

Ordförande:              Ingela Olofsson                        0706-841681             
Ordförande:              Ann-Christin Carlsson              0735-431040
Kassör:                     Börje Ohlsson                           0706-443908
Sekreterare:             Katarina Almqvist                      0708-348263
Ledamot                   Ulf Arnell                                   0706-588290
Ledamot                   Johan Siverklev        
Ledamot                   Anders Davidsson                     0703-939586
Tävlingsledning/       Ulf Arnell                                    0706-588290


Programgrupp och tävlingsledning


                                  Ingemar Olsson                       0702-583527
                                  Börje Olsson                            0706-443908
                                  Ann-Christin Carlsson              0735-431040
                                  Mikael Redhammar                  0301-429 31
                                  Håkan Almkvist                         0738-434757
                                  Torbjörn Hagberg                      0702-482973

                                  Ulf Arnell                                    0706-588290

Medlemsavgift:       Vuxen 300 kr, studerande / ungdom 150 kr, familj 500 kr.
                                Avgiften betalas senast 31 mars.

Postadress:                Hyssna Fotoklubb c/o 
                                   Ingela Olofsson, Brandskog Eksvängen, 511 98 Hyssna
Möteslokal:                 Björlandavägen 11, Sätila
Bankgiro:                    909-4418
E-post:                        info@hyssnafotoklubb.se
Hemsida:                    www.hyssnafotoklubb.se
                                       
Trots rådande läget...finns det hopp!

En återblick från de fyra åren som vi varit ordförande i Hyssna fotoklubb.
Åren går fort och mycket faller i glömska, så det kan vara bra med en resumé. 
Det vi nämner i dessa rader, är det som varit utöver de vanliga programpunkterna. 
Vi börjar med våren-17. En fotoutställning i Härnströmska villan, i Sätila hembygdsför-
enings regi. Med Ove Schewenius som initiativtagare. En fotokurs med ett gäng tjejer 
genomfördes, med Håkan Almkvist i ledartröjan. Örestens flygklubb gästades också 
under året . Där inspekterades olika typer av plan under ledning av Mikael Redhammar. 
Vi hade besök i klubben av ATELJÈ BURCHARD, de demonstrerade olika inramningar, 
bla Canvas. Under hösten gjordes även ett studiebesök hos dem i Hemsjö. 
En arbetsgrupp bildades 2018, och har som uppgift att digitalisera Mats Wallins bilder. 
Ett annat projekt, som vi kallar FOTOKONST, dvs bilder som vi hyr ut till olika företag. 
Detta pågår fortfarande. Även en fotoresa till Skagen på våren gick av stapeln. 
Reseledare var Torbjörn Hagberg. En stor händelse var att vi bytte möteslokal detta år. 
Från församlingshemmet i Hyssna, till Björlandavägen 11, Sätila. 
Nu har vi kommit in i 2019. Då hade vi en känd föreläsare på besök, Brutus Östling. 
Som började med att vi jagade honom på bokmässan i Göteborg, för en förfrågan om 
att komma till Hyssna fotoklubb som gästföreläsare, men han slank ur nätet, en resa till 
Afrika var mer aktuell just då. Det ordnades till slut så att det blev ett besök av honom 
med bildvisning i Hyssna bygdegård.
Det anordnades en kurs i att göra en fotobok. ”FOTOKLOK” . Tomas Hammarström från 
Markbladet var oss behjälplig. Detta års fotoresa gick till Österlen. Åter igen var 
Torbjörn Hagberg reseledare. Under året införskaffades även SWISCH i klubben. 
Fotoutställning och porträttfotografering genomfördes på Lundagård, Sätila. Detta i 
samband med en av torgdagarna. I slutet av året kunde vi ikläda oss likadana 
klubbtröjor. 
Rydals museum anordnade utställningen ”VÄXTKRAFT” 2020, där några medlemmar 
från klubben deltog. Gästföreläsare Tommy Lundberg besökte oss i mars. Sedan drab-
bades vi av pandemin Corona. Efter det är det nästan bara blanka papper . 
Vi tackar för oss och förtroendet vi haft att få varit klubbens ordförande, ett roligt upp-
drag. Men i klubben blir ni inte av med oss .   
Ann-Christin och Ingela.

Vårens programblad har även kommit den 2 jan 2021 ut som mailbilaga från Torbjörn Hagberg (via HåkanA)

Klubben respekterar gällande restriktioner. Information kommer inför varje möte via mail och hemsida.

/HåkanA programgruppen

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

MEDLEMSBLAD