Aktuellt program

Månadsmöten hösten 2023 kl 1800:

4 sept digitalt  inget tema fika Berit och Inger Almgren. Denna punkt utgår; "Eva Bäcklund med elever står för sin bildvisning, som vi bedömer muntligt och vi visar våra tävlingsbilder, som eleverna bedömer". Ersätts med bildvisning av Ann-Christine Carlsson och Torbjörn Hagberg.

3 okt OBS OBS tis 3 okt pga bildvisare, OBS OBS digitalt (enl beslut på årsmötet) fika Mats Karlsson och Per Jessing tema ”Färg och form”. Bildvisning Annika A-son Ax och Eva Lindberg (?)

6 november digitalt tema ”Min sommar 2023” fika Margareta Lagerholm och Thomas Males. Klubbens ungdomar Oscar och Samuel Carlsson svarar för all bildvisning denna kväll.

4 dec digitalt inget tema fika styrelsen. Bildvisning Skåneresan.

Samtliga i klubblokalen (bokad av HA).

MEDLEMSBLAD