Aktuellt program

Vi älskar föreningslivet, där människor möts över ett intresse eller en idé. En förening är skaparkraft, engagemang och demokrati på riktigt.

Vårens program kompletteras/justeras för:

-extern bildvisare Jan Töve. Nytt datum 30 mars kl 18.30 i Hyssna bygdegård.

-Markmästerskapen redovisas söndagen den 23 januari kl 15.00 i Klubblokalen, Hyssnavägen 11 Sätila.

Progammet för våren 2022

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

MEDLEMSBLAD