Program för Våren 2020

Program våren 2020

Vårens programblad har kommit ut som mailbilaga från Torbjörn Hagberg

Möten första måndagen i månaden i klubblokalen i Sätila.

Vi som kan träffas 18.00 för mingel. Ordinarie möte börjar med fika 18.30
/HåkanA programgruppen

 

Allmänt